De gemeente gaat waarschijnlijk nog dit najaar langs de Hengeloseweg in Zelhem nieuwe bomen planten. Vorig voorjaar kapte ze alle imposante Amerikaanse eiken aan de noordzijde. Door de storm op 18 januari 2018 waaide één Amerikaanse eik om en kwamen meerdere eiken los te staan. Daardoor sprong de waterleiding op meerdere plekken.

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst staat op het standpunt dat deze weg niet geschikt is voor tweerichtingsverkeer. De bomen aan weerszijden krijgen te weinig ruimte.

De gemeente wilde aanvankelijk 21 eiken kappen en ter compensatie slechts tien bomen terugplanten.

Iets later, op 30 januari, besluit de gemeente een kapvergunning te verstrekken en nu voor in totaal 22 Amerikaanse eiken en 2 inlandse eiken. Dat zijn alle bomen langs de noordzijde van de weg vanaf het terrein waarop het nieuwe zorgcentrum wordt gebouwd, dus tussen de Roosweg en de Stephanotisweg. Daarmee zou het directe gevaar geweken zijn. Een eindoplossing is dat nog niet.

Uit de beoordeling door de gemeente blijkt dat de bomen “redelijk vitaal zijn en in een matige conditie verkeren”. Het advies is desondanks om nu toch de 24 grote eiken te kappen.

Ter compensatie wil de gemeente evenveel bomen herplanten, inlandse eiken, maar niet automatisch ter plekke. ‘Ergens binnen het grondgebied van de gemeente Bronckhorst’ staat in de kapvergunning’. Dit is niet gebruikelijk.

De gemeente heeft Vereniging Bomenbelang vorig jaar op 2 februari ingelicht over haar voornemen om de bomenrij ten noorden van de Hengeloseweg te gaan kappen. “Reden is dat de bomen een te groot gevaar opleveren (mede door de onvoorspelbaarheid van de Amerikaanse eiken) voor de omwonenden. Binnenkort hebben wij een informatieavond waarbij we de omwonende bij gaan praten over de nieuwe inrichting van de straat.”

Vereniging Bomenbelang ziet het liefst nieuwe bomen aan weerszijden van de straat, zodat het een mooie laan blijft. Dat zou betekenen dat zowel de Amerikaanse eiken als de inlandse eiken gekapt moeten worden en vervangen door een soort die beter past in deze straat en geen problemen zal opleveren.

Begin mei 2018 liet de gemeente alle Amerikaanse eiken aan de noordkant kappen.

Op 28 oktober jl. vond die langverwachte informatiebijeenkomst voor de bewoners plaats. De gemeente liet toen in een eetcafé in Zelhem de tekeningen zien van de aan te planten boomsoorten. Die bomen plant de gemeente als Vitens klaar is met het vernieuwen van de waterleiding ter plekke, in november of december.  

In plaats van aanplant van inlandse eiken kiest de gemeente nu voor een drietal andere bomen: 6 lindes, 6 esdoorns en 5 krentenboompjes. In totaal komen er dus 17 kleinere bomen terug voor 24 volwassenen eiken.