In 2021 starten Joanne Malotaux en Johannes Regelink met Burgerboerderij de Patrijs. Ze schakelen een gangbare melkveehouderij om tot een gemengde, agro-ecologische boerderij waar gezonde producten van het land komen: gezond voor mens, dier en omgeving. De Vereniging Bomenbelang wil zo’n initiatief waarbij het landschap wordt hersteld en de biodiversiteit toeneemt, graag onder de aandacht brengen van haar leden.

 

Niet uitputten maar verrijken

Op de nieuwe boerderij gaan ze uit van natuurlijke principes. Een divers systeem dat tegen een stootje kan en zijn omgeving niet uitput maar verrijkt. Werken aan een gezonde bodem zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. In balans met de omgeving betekent ook minder koeien. Grondgebonden: zoveel koeien als past bij de grond. Op onze 50 hectaren gaat het dan niet om 160 maar maximaal 70 koeien. Die koeien lopen straks weer lekker in de wei: goed voor het dierenwelzijn.

Kringlopen sluiten

Uiteindelijk willen ze ook steeds meer kringlopen gaan sluiten: niets weggooien en gebruiken wat er is. Dat past heel goed bij een gemengd bedrijf. Zo vinden kippen allerlei insecten tussen de koeienmest. Wat ontbreekt op de boerderij, kopen we in de regio. Zo voorkomen we onnodig gesleep van grondstoffen en milieuschade ver van huis.

Landschap herstellen

Ze gaan ook actief met het landschap aan de slag. Een landschap zoals het van oudsher past in de Achterhoek: kleinschalig, met houtwallen, bosjes en kruidenrijke graslanden. Zo ontstaat ruimte voor planten en dieren. De patrijs is hierbij onze gids: kunnen we het deze boerenlandvogel naar de zin maken, dan is de boerderij voor heel veel soorten een goede plek.

Boodschappen doen

Burgerboerderij de Patrijs verkoopt haar producten op centrale locaties in de omgeving. Zo hoef jij als lid niet ver te reizen om je verse, duurzame en lokale boodschappen te doen!

De Burgerboerderij heeft nu twee verslokalen waar je je boodschappen kunt doen: aan het Vispoortplein in Zutphen en aan het Jebbink 5 in Vorden. We hopen in september een verslokaal in Eefde te kunnen openen!

Je kunt met onze app 7 dagen per week, 24 uur per dag, je boodschappen doen bij onze Verslokalen!  Voor meer informatie: kijk op de website van de Patrijs. https://depatrijs.eco/