Boomfeestdag  14 maart 2019 aan de Krommedijk

De eerste Boomfeestdag na corona was gepland op woensdag 16 november 2022. Bij het eerste overleg in september met leden van het Boomfeestdagcomité is gesproken over een alternatieve datum voor als de plantomstandigheden niet goed zouden zijn. Begin november is besloten om de plantdag te verplaatsen naar 18 januari 2023. Het is in de herfst warm geweest en droog.  Bomen, met name eiken hadden daardoor nog hun bladeren en dat betekent dat de sapstromen in de bomen nog actief zijn. Dan is het niet goed om bomen te rooien en vervolgens te planten.
Wij waren verheugd dat maar liefst acht Basisscholen in Bronckhorst zich hebben opgegeven. De scholen zijn via een mail op de hoogte gebracht de nieuwe plantdatum in 2023. Ook het
bestuurssecretariaat van de gemeente Bronckhorst is hiervan in kennis gesteld.