De Raad van State geeft Rijkswaterstaat toestemming om 50 tot 70 procent van alle bomen en struiken te verwijderen uit de uiterwaarden langs de IJssel om een waterstandsdaling te bereiken van ongeveer 5 tot 10 cm. Vereniging Bomenbelang Bronckhorst, die bezwaar had aangetekend tegen dit plan van Rijkswaterstaat, heeft deze zaak dus verloren. 

De Raad van State gaat helaas niet op alle kritiekpunten inhoudelijk in. Zo reageert de raad niet op onze kritiek dat Rijkswaterstaat de afgelopen tien tot 15 jaar niets gedaan heeft aan onderhoud van de kribben langs de IJssel. Omdat Rijkswaterstaat aangeeft dat alle kapwerkzaamheden noodzakelijk zijn vanwege het hoge risico op overstromingen, was dat voor Bomenbelang een onlogische zaak.

Dat het aanpassen van harde constructies in de IJssel (bruggen e.d.) veel meer effect sorteert, betekent volgens de Raad van State niet dat Rijkswaterstaat de vegetatie uit de stroombaan van de rivier niet mag verwijderen.

Door de kap verandert het IJssellandschap definitief. De vereniging vreest dat velen in de omgeving dit niet beseffen. Ook de flora en fauna in de uiterwaarden wijzigt drastisch. Herplant is niet aan de orde. De herplantplicht is voor dit plan buiten werking gesteld. De Raad van State oordeelt dat Rijkswaterstaat terecht ook geen herplant hoeft uit te voeren buiten de stroombaan van de IJssel, omdat die nieuwe begroeiing uiteindelijk toch zou kunnen leiden tot enige opstuwing van water.

Door de snellere doorstroming zal de monding van de IJssel (bij Kampen) bij hoog water meer water in korte tijd te verwerken krijgen. Over dat toenemende risico op overstromingen wordt in deze uitspraak niet ingegaan.

Overigens meldde het huis-aan-huisblad Contact op 31 mei dat een aanvraag is ingediend voor het kappen van ‘diverse bomen’ in de uiterwaarden van de IJssel. Meer informatie over de kapaanvraag ontbreekt, omdat via het digitale informatiekanaal van de overheid hierover tot vandaag nog niets is gemeld.