Aviko heeft op 13 mei de eeuwenoude meidoornhaag die in het toekomstig trace komt te liggen van de nieuwe weg rond het bedrijventerrein van Aviko in Steenderen over een lengte van 25 meter weggehaald. Eerder al was deze ecologisch belangrijke haag gekortwiekt. Op maandag 23 mei behandelt de Commissie Bezwaarschriften bezwaren van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst, het Steenders Landschap en omwonenden tegen het weghalen van deze meidoornhaag. Of deze behandeling nu nog zin heeft, is de vraag.

Tien lindes langs de L. Dolfingweg in Steenderen (bij het Aviko-terrein) zijn ook al op Goede Vrijdag gekapt, meteen nadat de gemeente Aviko hier toestemming toe gaf. Dit ondanks een nog lopend (tweede) bezwaar van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst. En ook ondanks het dringende advies dat de gemeente iedereen geeft om niet te kappen tussen 15 maart en 1 augustus in verband met het broedseizoen. Volgens de gemeente kon niet langer gewacht worden met de aanleg van de rotonde in deze weg, als aanvang voor de nieuwe weg rond de toekomstige vrieshal. Waartegen overigens ook nog bezwaren lopen.

Bomenbelang diende onlangs bezwaren in tegen zowel de twee kapvergunningen voor respectievelijk 4 en 13 lindes langs de dr. Ariënsstraat en de L. Dolfingweg in Steenderen als de kapvergunning voor een eeuwenoude meidoornhaag die in het trace ligt van de toekomstige nieuwe weg rond het bedrijventerrein van Aviko en de vrieshal. De bezwaren richten zich op de compensatie aan groen die zeer ontoereikend is. De meidoornhaag is beeldbepalend en cultuurhistorisch van grote waarde.

De gemeente hecht echter weinig waarde aan die meidoornhaag, die er waarschijnlijk al enkele eeuwen staat en nog zeer vitaal is. Ook in het groenplan van Aviko worden weinig woorden vuil gemaakt aan deze bijzondere haag. In feite is het het enige overblijfsel van tientallen kilometers aan meidoornhagen die lange tijd karakteristiek waren voor het landschap tussen Steenderen, Toldijk en Baak.

Vanwege de kritiek die op het bouwplan van een 35 meter hoge vrieshal van Aviko kwam, liet het bedrijf weten te proberen 2,5 hectare aan gronden in de omgeving op te kopen om daar meer bomen en ander groen te kunnen planten. In het groenplan dat nu bij het kapbesluit ter inzage ligt, is hierover niets te lezen.

De huidige compensatie bestaat uit een aantal bomen langs de nieuwe weg, een grote wadi en struiken. Bij het huidige parkeerterrein aan de dorpskant wordt een bosje aangeplant.

Tijdens de hoorzittingen eind vorig jaar liet Vereniging Bomenbelang Bronckhorst al weten dat de inspanningen van Aviko om de immense hal enigszins mettertijd “weg te kunnen werken” volstrekt onvoldoende zijn en niet serieus te nemen.

Zo duurt het decennia voordat geschikte bomen volgroeid zijn. Ze halen dan vaak maximaal 15 tot 25 meter.