Hoetinkhof 1 - VordenVereniging Bomenbelang volgt natuurlijk alle aanvragen voor kapvergunningen. Als de gemeente een aanvraag goedkeurt, gaan we de betreffende boom bekijken en overleggen we of de vereniging bezwaar moet maken.

Laatst was dit het geval. De reden voor een kapaanvraag was dan ook curieus: wateroverlast. Het betrof twee haagbeuken aan het Hoetinkhof in Vorden. Deze moesten weg, omdat ze wateroverlast zouden veroorzaken!

Dat was voor ons, maar ook voor bijvoorbeeld Bomenstichting Zutphen én de landelijke Bomenstichting nieuw. Bomen zorgen niet voor wateroverlast, maar nemen die juist vaak weg. Wateroverlast wordt vaak veroorzaakt door verstopte rioleringen of slecht doorlatende grond. Bomen nemen heel veel water op en helpen daarmee wateroverlast te voorkomen.

De haagbeuken aan het Hoetinkhof staan in een plantsoen dat nogal hoog ligt en waarlangs geen stoepranden aangebracht zijn. Bij hevige regen stroomt het water van het plantsoen de stoep op. Ter plekke is geen straatkolk. Die ligt voorbij het hofje aan weerszijden. Bij navraag bleek het vermoeden dat niet alle bewoners van het hofje maar slechts één gezin problemen hierdoor ondervindt. Eén van de andere bewoners diende ook bezwaar in tegen de kapvergunning. De oplossing leek simpel: verhoog de stoepen. Die oplossing leek de Commissie Bezwaarschriften ook de juiste. De gemeente honoreerde ons bezwaar en het bezwaar van de aanwonende. De kapvergunning is ingetrokken.

De haagbeuken blijven staan.

Hoetinkhof 2 - Vorden