Burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst hebben het bezwaar van Vereniging Bomenbelang tegen de kap van twee kastanjebomen op de hoek Vrogteweg – Rietgeld in Zelhem ongegrond verklaard. Het college volgt hiermee het advies op van de Commissie Bezwaarschriften. Bomenbelang diende op 9 april bezwaar in tegen de door de gemeente verleende kapvergunning, omdat beide kastanjebomen nog gezond zijn. Dat beaamt ook de medewerker van de gemeentelijke dienst groenbeheer.

Volgens de indiener van de kapaanvraag zorgen de wortels van de kastanjebomen voor ondermijning van de fundering van een schuurtje. Enkele scheuren in de muren zouden dat bewijzen.

Volgens de Commissie Bezwaarschriften is niet duidelijk geworden of de kastanjebomen er eerder stonden dan de schuur. “Onder deze omstandigheden kan het college van B & W besluiten dat het belang om schade aan de schuur te voorkomen, groter is dan het sparen van de kastanjebomen”.

Een jaar geleden bezochten enkele leden van Bomenbelang hetzelfde adres, toen in verband met de kapaanvraag voor drie kastanjebomen bij hetzelfde schuurtje. Terwijl de bezwaarprocedure nog volop liep, had de eigenaar de bomen al gekapt. Deze vroegtijdige kap is destijds doorgegeven aan de gemeente en kwam later ook ter sprake tijdens overleg op het gemeentehuis in verband met de plannen voor een nieuwe kapverordening en tijdens het reguliere overleg met wethouder Seesing.

Vereniging Bomenbelang maakt in principe niet snel bezwaar tegen de kap van bomen op particulier terrein. Maar in dit geval betrof het gezonde en forse kastanjebomen op een openbaar kruispunt. De bomen staan aan de straat en redelijk ver van de woning. De angst van de bewoners dat de kastanjebomen bij storm schade zouden kunnen veroorzaken, is nergens op gebaseerd. Dat zou een punt kunnen zijn als de betreffende bomen niet gezond zouden zijn.

Op maandag 26 mei vond de behandeling van het bezwaar van Bomenbelang plaats. De beslissing is op 9 juli gevallen.