Omdat in het verleden de fout gemaakt is door de gemeente de stoepen in de Vordense nieuwbouwwijk ’t Joostink te asfalteren, moeten nu vrijwel alle bomen die daar staan, gekapt worden. Het warme asfalt zorgde ervoor dat de wortels in de plantsoenen tussen weg en stoep die kant uit groeiden. De wortelopdruk leidde tot hobbelige voetpaden die bovendien glad waren door de gele coating die destijds is aangebracht. Men is bovendien bang dat met het weghalen van het asfalt de wortels van de bomen beschadigd worden. Daarom worden alle bomen verwijderd. Oorspronkelijk wilde de gemeente ongeveer de helft van het aantal bomen herplanten. Na kritiek vanuit de bewoners is dit opgeschroefd naar 75 procent.

De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen en duren tot eind van dit jaar.

De bewoners konden kiezen uit verschillende bomen. De voorkeur ging uiteindelijk uit naar zowel gingko’s als esdoorns. De gemeente kiest er nu voor opnieuw esdoorns te planten.

Ook de onderbeplanting, nu struiken, verdwijnt. Hiervoor komt in delen van de wijk alleen gras terug vanwege het volgens de gemeente geringere onderhoud hieraan.

Tenslotte gaat de gemeente de groensingel langs het spoor ook “netjes” maken, dat wil zeggen flink uitdunnen, zodat men zicht heeft op de spoorlijn. Op die plek verdwijnt de stoep helemaal.

De gemeente geeft aan dat door de opzet van deze wijk er in feite weinig groeimogelijkheden bestaan voor bomen. Vandaar dat ze minder bomen terugplaatst dan dat ze verwijdert.

De nu gekozen oplossing lijkt de gemeente de meest duurzame op dit moment.

Het asfalt komt gelukkig niet meer terug. De stoepen krijgen weer een klinkerbestrating.