Het college van B & W heeft onverwacht en zonder overleg met Vereniging Bomenbelang een advies op tafel gelegd over een aanpassing van de kapverordening. B & W willen de plataan, noot en esdoorn schrappen van de lijst van kapvergunningplichtige bomen en de els, grove den, tamme kastanje en wilg toevoegen. In het voorstel dat onlangs wel met Bomenbelang besproken is, werden alleen tekstuele wijzigingen voorgesteld en de wilg toegevoegd aan de lijst van bomen waarvoor een kapvergunning aangevraagd moet worden (mits de boom 95 cm of dikker is op 1.30 meter hoogte). Op woensdag 9 december praatte de raadscommissie over het voorstel. Het bestuur van Bomenbelang heeft diezelfde ochtend nog overleg met wethouder Spekschoor over het aangepaste voorstel. Op donderdag 17 december beslist de gemeenteraad over de eventuele aanpassing van de kapverordening. Ruim 2,5 jaar geleden besloot de gemeente de kapvergunning aan te passen. Vereniging Bomenbelang was toen nauw betrokken bij de aanpassingen. Daarna werd het echter rustig, tot ongeveer twee maanden geleden. Toen werd tijdens regulier overleg met wethouder Seesing gemeld dat de kapverordening nog voor het einde van dit jaar door de gemeenteraad aangepast moest worden.

Bomenbelang heeft begin november laten weten voorstander te zijn van vereenvoudiging van de kapverordening in die zin dat alle bomen met een stamomtrek van 95 cm of meer op 1.30 meter hoogte voortaan kapvergunningplichtig zouden moeten zijn. Dit voorkomt onduidelijkheid bij de burger en voorkomt incidenten zoals onlangs bij de Wehme in Vorden, waar een gingko die 15 jaar geleden door de omwonenden geschonken is aan het bestuur van het verzorgingshuis gekapt wordt omdat de boom niet in de lijst staat van kapvergunningplichtige bomen. En dat terwijl de gingko een zeer aantrekkelijke boom is die het goed doet in de Achterhoek en gerust als een aanwinst gezien kan worden voor het straatbeeld.

Maar enkele weken daarna lag er dus een ANDER voorstel (zie boven) dat nu voorgelegd wordt aan de raadscommissie en een week later aan de gemeenteraad.

De kapverordening bepaalt voor een belangrijk deel het groenbeleid van een gemeente. Hierover moet niet gehaast en zonder overleg beslist worden.

Aan de Zutphenseweg kon de gemeente drie platanen niet kappen, omdat deze op particulier terrein staan en de eigenaar geen toestemming gaf voor kap. Op de voor- en achtergrond de nieuwe winterlindes (foto: Hans Thijssen).

Aan de Zutphenseweg in Vorden staan nog drie platanen. Aanvankelijk stonden er veel meer.  Omdat deze drie bomen op particulier terrein staan en de eigenaar geen toestemming gaf voor kap, zijn ze overeind gebleven (foto: Hans Thijssen).