Ook in 2022 kunnen er in het kader van 1 boom mot kunn’n weer bomen aangevraagd worden maar de condities zijn enigszins gewijzigd . Lees hieronder de condities of bestel direct op de  gemeentelijke website www.bronckhorst.nl

Nieuwe voorwaarden in 2022.

Voor uw gemak wordt onderaan deze pagina de bestelknop nogmaals vermeld

 1. De boom krijgt voldoende ruimte om uit te groeien tot een markante, vrijstaande boom.
 2. De boom wordt min. 2 meter van de eigendomsgrens geplant.
 3. De boom wordt niet in bestaande singels of andere beplantingen of verhardingen geplant en mag geen onderdeel zijn van opgelegde herplant of verplichte landschappelijke inpassing.
 4. U geeft de boom voldoende zorg. U zorgt o.a. voor voldoende bescherming tegen vee, u geeft zo nodig water: in beweid land moet de boom beschermd worden. Tegen een kleine vergoeding kan een raster rond de boom worden aangebracht.
 5. De gemeente en de provincie betalen de kosten van de boom en de aanplant. De grondeigenaar stelt de ruimte beschikbaar.
 6. We geven maximaal 200 bomen uit.
 7. Bewoners die in voorgaande jaren nog geen boom hebben ontvangen krijgen voorrang bij het aanvragen.

De bomenlijst waaruit aanvragers kunnen kiezen:  bestaat uit:

  1. Zomereik
  2. Wintereik  Bomen die het op een gemiddelde groeiplaats goed doen.
  3. Groene beuk
  4. Rode beuk. Moeten de eerste jaren extra aandacht krijgen m.b.t. water geven.
  5. Winterlinde
  6. Zomerlinde
  7. Walnoot Is eigenlijk niet inheems maar wel kenmerkend voor het rivierengebied
  8. Tamme kastanje. Evenals de walnoot gedomesticeerd in bepaalde streken van Nederland.
  9. Paardenkastanje
  10. Zwarte populier

Beschrijving en aanbevelingen voor de verschillende soorten.

   • Zomereik (Quercus robur) en Wintereik (Quercus petrea). Beide soorten groeien goed op de meeste gronden in de gemeente Bronckhorst. De Wintereik verliest z’n blad in de winter en dat blad heeft een langer steeltje dan het blad van de Zomereik. De laatste heeft echter eikels die dan weer aan een langer steeltje zitten dan die van de Wintereik. Deze en ook andere eikensoorten  worden bezocht door de eikenprocessierups maar de Zomereik schijnt de favoriet te zijn.
   • Winterlinde (Tilia cordata) met klein blad, en Zomerlinde (Tilia platyphyllos) met groot blad. Worden veelvuldig in onze gemeente aangeplant en zijn weinig kieskeurig wat betreft grondsoort. Dit waren de meest gevraagde bomen (43) in de evaluatie van Bomenbelang in 2019 en hadden ook de grootste overlevingskans.
   • Groene beuk (Fagus sylvatica) en rode beuk (Fagus sylvatica “Atropunicia”).  Beuken verdienen de eerste 3 jaar extra aandacht en moeten regelmatig water krijgen.
   • Paardekastanje (Aescules hippocastanum) . Veel kastanjes hebben momenteel last van de kastanje bloederziekte en/of mineermot maar kunnen zich op een geïsoleerde plaats goed ontwikkelen. Er zitten resistente variëteiten in de pijplijn van verschillende kwekers maar dat kan nog wel even duren voordat die beschikbaar komen.
   • Walnoot (Juglans regia) Is eigenlijk niet inheems maar wel kenmerkend voor het rivierengebied. Groeit op elke niet te arme grond zolang de grondwaterstand niet te hoog maar wel stabiel is. Heeft het eerste jaar tijdens droogte wel voldoende water nodig.
   • Tamme kastanje (Castanea sativa).  Evenals de walnoot ingeburgerd in bepaalde streken van Nederland. Groeit niet goed op kleigrond.
   • Zwarte populier(Populus nigra)  De zwarte populier komt vooral in het rivierenlandschap voor en kan uitgroeien tot een monumentale boom. Populieren groeien snel en stellen weinig eisen aan de grond.

BOOM AANVRAGEN

Deze actie stopt 7 oktober. Na die datum kunt u geen boom meer aanvragen