Op 16 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een paardekastanje achter het pand Ruurloseweg 34 in Vorden. De boom staat dicht bij het huis. De eigenaar gaat eenzelfde boom herplanten, verder van het huis af.

De kapaanvraag is door de gemeente gemeld op 24 september en gepubliceerd in Contact op 29 september.

Op 8 oktober besloot de gemeente de kapvergunning te weigeren. De kastanjeboom is nog vitaal, ook al oogt hij minder door een lichte aantasting door de mineermot.

Het besluit is op 16 oktober bekendgemaakt.

Tegen dit besluit heeft de eigenaar bezwaar op 8 november aangetekend. Volgens hem is de overlast van de kastanjeboom wel degelijk groot. De overlast bestaat eruit dat hij en zijn buren zonnepanelen willen plaatsen op hun daken en nu vrezen dat de stroomopbrengst zal tegenvallen vanwege de schaduw van de boom. Verder willen ze liever een beukenhaag op de erfgrens, waar nu de kastanjeboom staat. De behandeling van het bezwaarschrift vond plaats op 7 januari.

De gemeente vindt de landschappelijke waarde van de boom groot vanwege zijn omvang. Bovendien zijn de laatste jaren veel kastanjebomen uit het straatbeeld verdwenen, omdat ze leden onder de bloederziekte. De boom waar het nu over gaat, is niet ziek, maar juist vitaal.

Desondanks vindt nu ook de gemeente dat de overlast die de indiener van de kapaanvraag zegt te hebben van de kastanjeboom groter is dan de landschappelijke waarde van de boom.

Hij moet wel een nieuwe paardenkastanje planten op zijn perceel, met een stamomvang van 12 tot 14 cm.

Dit besluit is bekendgemaakt op 20 februari en gepubliceerd in Contact op 23 februari. Hiertegen kan nog beroep aangetekend worden bij de rechtbank in Arnhem.