De kap van de bomen ten zuiden van Hummelo maakt deel uit van een grootschaligere kap langs de gehele N314 (foto: Hans Thijssen (Vereniging Bomenbelang).

De kap van de bomen ten zuiden van Hummelo maakt deel uit van een grootschaligere kap langs de gehele N314 (foto: Hans Thijssen (Vereniging Bomenbelang).

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bronckhorst heeft het bezwaar dat Vereniging Bomenbelang op 28 april aantekende tegen het besluit van diezelfde gemeente om de provincie Gelderland toe te staan 29 eiken en beuken langs de N314 ten zuiden van Hummelo te kappen, gegrond verklaard. Vanwege onduidelijkheid over de herplant van bomen is nu een nieuw besluit genomen waarin specifiek een herplantplicht wordt opgelegd aan de provincie. Zij moet binnen een jaar 42 kleinbladige lindes, 72 fladderiepen en 3 beuken planten langs de N314. Deze herplant is de totale herplant van het gehele project (aanpassing provinciale weg tussen Hummelo en Zutphen). De 117 nieuwe bomen komen in de plaats van 70 volwassen eiken en beuken: circa 30 bij Hummelo en circa 40 op het baanvak tot Zutphen.

Provincie Gelderland had op 30 januari jl. bij de gemeente een aanvraag ingediend voor de 18 inlandse eiken, 2 Amerikaanse eiken en 9 beuken langs de N314 ten zuiden van Hummelo (de Sliekstraat). Het betreft bomen met een hoogte variërend van 10 tot 20 meter. Alle bomen hebben een redelijke conditie en een gemiddelde toekomstverwachting, zo meldt de gemeente.

Op 18 maart besloot de gemeente Bronckhorst een kapvergunning te verlenen.

Van de in totaal 29 bomen zijn 9 beuken en 7 inlandse eiken vergunningvrij, omdat hun stamomtrek te klein is. In feite is dus alleen een vergunning aangevraagd voor 13 bomen (11 inlandse eiken en twee Amerikaanse eiken).

Voor alle 29 bomen moet de Provincie Gelderland elders langs deze provinciale weg bomen herplanten. Over die herplant zou nog overleg volgen met de gemeente Bronckhorst. Wanneer die herplant plaatsvindt, was daardoor niet duidelijk. Mede naar aanleiding hiervan besloot Vereniging Bomenbelang bezwaar aan te tekenen.

De hoorzitting waarop de Commissie bezwaarschriften het bezwaar behandelt, vond plaats op 10 juni.

De kap van de bomen langs de N314 maakt deel uit van een veel groter plan van de Provincie Gelderland dat de gehele provinciale weg tot aan Zutphen beslaat. Langs deze weg wil ze in totaal 70 bomen kappen. Daarvoor in de plaats komen 117 nieuwe bomen.

Maar langs het gedeelte onder Hummelo komen volgens dit plan geen bomen langs de N314 terug.

Volgens de Provincie Gelderland is de kap van bomen vooral nodig voor de verkeersveiligheid. Ze verwacht een verdubbeling van de verkeersintensiteit op delen van de N314! Die prognose is gebaseerd op een mogelijk besluit van de gemeente Bronckhorst volgend jaar om de verbindingsweg tussen Hummelo en Laag-Keppel deels af te sluiten. De N314 wordt tot ongeveer 80 cm breder. Dat zou voldoende zijn voor dat verkeersaanbod. Maar daardoor staan ten zuiden van Hummelo alle bomen ‘in de weg’. 

In de nota van toelichting van de gemeente Bronckhorst op het bezwaar van Vereniging Bomenbelang noemt de gemeente als doel van het kappen ook het veiliger maken van het fietspad langs de N314 en een aanpassing van de weg. Het algemeen belang vindt de gemeente belangrijker dan het behoud van de gezonde bomen.

Overigens heeft de Provincie Gelderland aan Vereniging Bomenbelang gevraagd eventuele alternatieve herplantplaatsen bij Hummelo door te geven. Die worden dan serieus overwogen. Ook wil de provincie dit najaar in overleg treden met de gemeente Bronckhorst (samen met Vereniging Bomenbelang) over extra locaties langs de N314 waar bomen de ruimte kunnen krijgen zich te ontwikkelen tot volwaardige exemplaren, bijvoorbeeld aan de noordkant van Hummelo langs de nieuwe rondweg rond dit dorp.