Op 16 december ontving de gemeente een aanvraag voor het kappen van de houtsingels (bomen en struiken) aan drie zijden van een weiland tussen de Hobelmansdijk en de boerderij aan de Dwarsdijk tussen Zelhem en Halle (bij Wolfersveen). Alleen de bomen aan de oostkant van het weiland blijven staan. De aanvraag is gepubliceerd in Contact op 23 december. De nieuwe eigenaar van het weiland wil af van het groen tussen verschillende weilanden.

De gemeente meldt digitaal op 10 februari dat voor het verwijderen van deze houtsingels geen vergunning nodig is.

Aan dezelfde Hobelmansdijk is een kapvergunning ingediend voor een populier, omdat de eigenaar van het naastliggende landbouwperceel die boom gevaarlijk vindt. Op 25 februari besloot de gemeente die vergunning te verlenen, hoewel de boom een gemiddelde conditie heeft, geen gevaar vormt en ook een gemiddelde toekomstverwachting. De gemeente eist wel dat de eigenaar een nieuwe populier plant op zijn perceel. Het besluit is digitaal bekendgemaakt op 7 maart en gepubliceerd in Contact op 10 maart.