04/11/2020

De bomen staan in de achtertuin aan de rand van de erfafscheiding met de
buren van Kerkstraat 54 Drempt en hebben een slechte conditie