Verwijdering van deze bomen om andere bestaande soorten ruimte te
geven en windschade te voorkomen van vallende takken.