Op 11 december ontving de gemeente een kapaanvraag voor een populier aan De Zuylenkamp 49 in Hummelo. De aanvraag is gepubliceerd in Contact op 23 december.

Op 3 februari besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. De populier heeft een plakoksel en staat dicht bij de bebouwing.

De eigenaar moet elders op het perceel drie nieuwe populieren planten.

Het besluit is digitaal bekendgemaakt op 21 februari. In het huis-aan-huisblad Contact is het besluit op 24 februari gepubliceerd.