Op 7 augustus is bij de gemeente een aanvraag ingediend voor een kapvergunning voor een plataan aan de Zevenweg 48 in Zelhem. Het zou een noodkap betreffen, maar in de aanvraag ontbreekt elke informatie over het waarom van de aanvraag.

De aanvraag is digitaal door de gemeente gemeld op 14 augustus.

Bij controle afgelopen weekeinde bleek dat de plataan al gekapt is. Het betrof een jonge boom in een gemeentelijke groenstrook.

Nu blijkt ook dat de gemeente al op 12 augustus (!) het besluit genomen heeft de kapvergunning te verlenen. Aan de hand van een foto kwam de gemeente tot de slotsom dat de plataan te zeer was beschadigd en gevaar opleverde. De kroon lag eruit.

De gemeente eist geen herplant, omdat “er in deze straat al meerdere kleine bomen aangeplant zijn”.

Op 18 augustus meldt de gemeente dat de kapvergunning verleend is.