Op 1 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een paardenkastanje aan de Pluimersdijk 5 in Zelhem (museum Smedekinck). De stam vertoont wat bloedingsverschijnselen. Van de eigenaar hoeft de boom niet geheel gekapt te worden maar kan die ook ‘ingekort’ worden tot zo’n vijf meter boven maaiveld.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 9 februari.

Op 2 maart besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Hoewel de gemeente in het kapbesluit zegt dat de paardenkastanje nog vitaal en gezond is, noemt ze ook de kleine vlekjes op de stam die duiden op het begin van de kastanjebloedingsziekte. Dan concludeert de gemeente dat deze boom binnen afzienbare tijd zal afsterven!

Het kapbesluit, dat op 14 maart openbaar gemaakt is, rept vervolgens niet meer of ter compensatie herplant moet plaatsvinden.

De bezwaartermijn begon op 10 maart en duurt zes weken.