De gemeente heeft een aanvraag ontvangen voor een kapvergunning voor de lindeboom op het adres Kerkhofweg 16 in Steenderen. De boom moet verdwijnen, omdat de zorginstelling Fatima op het terrein drie units wil bouwen voor een begeleid wonenproject. De zorginstelling wil een boom herplanten op het perceel.

Op 13 april meldt de gemeente via de digitale overheidspagina overuwbuurt.overheid.nl dat ze nog zes weken de tijd wil nemen om een besluit te nemen. Vanuit de buurt zijn tien bezwaren tegen de bouw van de woningen ingediend. De omwonenden vrezen dat de lindeboom gekapt wordt terwijl de bouw van de drie woningen nog niet zeker is.

Op diezelfde 13 april blijkt de gemeente het besluit genomen te hebben om de kapvergunning te verlenen (!), zo meldt ze digitaal op 23 mei en in Contact op 26 mei(!). De vergunning is verzonden op 20 mei. Vanaf dat moment begint de termijn van 6 weken waarin men bezwaar kan aantekenen tegen dit besluit van de gemeente. Die stelt nu als voorwaarde dat de lindeboom pas gekapt mag worden als men met de bouw van de woningen begint.