Op 17 maart ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een es op het adres Haarweg 4 in Hengelo. Het gaat om een oud exemplaar wat ieder jaar meer dood hout laat vallen. De es staat ook dicht bij de erfafscheiding met de buren. Zij willen de boom kwijt. Verder staat de es naast een eik. Beide bomen zitten elkaar enigszins in de weg.

De eigenaar van het terrein heeft in de winter van 2015/2016 18 hoogstamvruchtbomen geplant.  Op de plaats waar nu de es staat, wil hij desnoods ook een hoogstamvruchtboom planten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 23 maart.

Op 3 april besloot de gemeente de kapvergunning voor de es te verlenen. Door de es weg te halen krijgen de vier eiken ernaast meer ruimte om mooi uit te groeien. De es staat er ook niet zo florissant meer bij. De gemeente legt in dit geval geen herplantplicht op.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 11 april.