Op 2 oktober ontving de gemeente een kapvergunning voor een eik aan de Remmelinkdijk 10 in Keijenborg. De boom staat op een laag met puin na het afbreken van een schuur.

Het betreft een perceel waar een varkensboerderij heeft gestaan van de voormalige eigenaar van het paardendorp in Velswijk. Het terrein waar de stallen stonden, moet nu ingepast worden in het omringende landschap. Daar komen geen nieuwe gebouwen. De nieuwe eigenaar heeft ook de resterende stallen gesloopt en wil dat terrein eveneens teruggeven aan de natuur. Nu resteert nog die ene eik die op een hoeveelheid puin  groeit die gesaneerd moet worden (vanwege asbest).

De nieuwe eigenaar wil die eik kappen en op die plek geen boom herplanten, omdat vlak daarnaast al een aantal volwassen eiken staat. Op het vrijgekomen terrein komen fruitbomen. Ook gaat men een rij met wilgenbomen uitbreiden tot een laan met aan weerszijden wilgenbomen en komen er meidoornhagen aan de rand van het perceel.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 6 oktober.

Op 7 november besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen.