Op 4 mei ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik aan de Sint Janstraat 69 in Keijenborg. Waarom deze boom weg moet, wordt niet duidelijk uit de aanvraag. Op deze plek komt een nieuwe woning. Begin dit jaar vroeg de eigenaar een kapvergunning voor twee eiken en een berk. Die kreeg hij. Hij moest wel ter compensatie twee zomerlindes planten.

Nu wil hij geen boom herplanten.

Deze aanvraag is openbaar gemaakt op 11 mei.

Op 24 mei heeft de gemeente besloten geen nieuwe kapvergunning te verlenen. Deze eik op de hoek van het perceel bij het kruispunt is volgens de gemeente namelijk beeldbepalend en heeft een meer dan normale landschappelijke waarde. Kappen is daarom niet toegestaan.

Bij de beoordeling van de boom door de medewerker groenbeheer bleek dat de eik in goede conditie verkeert en dat de levensverwachting van de boom hoog is. Wel is er achterstallig onderhoud aan de boom (dood hout). Door dat onderhoud alsnog uit te voeren, verbetert de conditie van de boom aanzienlijk. Verder vertoont de boom geen zichtbare gebreken.

De weigering is openbaar gemaakt op 1 juni.