Bomendeskundigen van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst en Bomenstichting Zutphen hebben afgelopen zomer het toekomstperspectief  van de monumentale linde aan Het Hoge 26a in Vorden bekeken. Aanleiding hiertoe vormde een aanvraag op 8 juli van de nieuwe eigenaar van het naastliggende monumentale pand voor een kapvergunning. Deze eigenaar wil de monumentale linde die waarschijnlijk ruim 120 jaar oud is, niet kappen maar vreest voor de stabiliteit van de boom. Op ongeveer twee meter hoogte zit er namelijk een gat in de stam. De boom heeft een stamomtrek van zo’n 3,5 meter en een flinke kroon.

De ruim 120 jaar oude linde aan Het Hoge in Vorden.

De ruim 120 jaar oude linde aan Het Hoge in Vorden.

Eind 2014 is Vereniging Bomenbelang door de toenmalige eigenaar van het pand gevraagd naar het toekomstperspectief van deze beeldbepalende linde aan Het Hoge. Toen bleek de boom redelijk vitaal. De linde was in 2013 nog fors gesnoeid. Daardoor staat de boom er nu weer beter bij, behalve dan het gat in de stam. Dat hoeft voor een linde overigens niet direct een probleem te vormen. Als de buitenkant van de stam maar sterk en dik genoeg is.

De huidige linde veroorzaakt nauwelijks overlast. De afstand tot het huis vormt ook geen probleem. De kroon van de boom staat er goed bij.

Wat bij zo’n monumentale linde wel een belangrijke vraag blijft, is hoe stabiel de boom is. Dat is niet met het blote oog waar te nemen. Daarvoor zijn metingen noodzakelijk.

Vanwege het belang van deze boom hebben enkele bomendeskundigen de linde daarom meerdere malen bekeken. Zij kwamen tot de conclusie dat een kapvergunning niet aan de orde is maar dat wel de stabiliteit van de linde gemeten moet worden.

Op 8 september heeft de gemeente uiteindelijk besloten GEEN kapvergunning te verlenen. De argumentatie is dat de linde vitaal is en in goede conditie verkeert. Verder ‘scoort’ de boom op zo ongeveer alle belangrijke waarden hoog: natuur- en milieu, landschap, cultuurhistorisch, beeldbepalend, op het gebied van dorpsschoon en qua leefbaarheid.

De gemeente stelt alleen voor een gespecialiseerd bedrijf de linde wat te laten snoeien.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 15 september.