De gemeente heeft op 5 februari een aanvraag ontvangen voor een kapvergunning voor 5 essen op het adres Akkerweg 4 in Zelhem. Dit meldt de gemeente digitaal op 17 februari.

In het huis-aan-huisblad Contact is niets gemeld over deze aanvraag. Wel meldt Contact op hetzelfde adres een aanvraag voor een paasvuur (!).

Op 9 maart besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Tegen dit besluit, dat digitaal is bekendgemaakt op 19 maart en op 24 maart gepubliceerd is in Contact, kan nu bezwaar aangetekend worden. daarvoor geldt een termijn van zes weken, maar deze gaat in op het moment dat het besluit genomen is en niet het moment waarop het besluit openbaar gemaakt is, aldus de gemeente!! In dit geval is het besluit pas 10 dagen nadien bekendgemaakt en dan alleen nog maar digitaal.

De essen staan aan de rand van een weiland. Door bodemverdichting takelen de bomen af, aldus de gemeente. Deze eist dat de eigenaar op dezelfde locatie (!) 5 populieren plant ter compensatie van de essen.