Op 8 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 4 eiken aan de Zelhemseweg 24 in Hengelo. De bomen zijn destijds boven een gasleiding geplant. Dat zou volgens de eigenaar nu problemen op kunnen gaan leveren. Waarom de eiken op die plek geplant zijn, wordt niet duidelijk.

De eigenaar praat niet over herplant van bomen, hetgeen wel gebruikelijk is.

De kapaanvraag is op 15 december bekendgemaakt.

Op 19 januari meldt de gemeente in het huis-aan-huisblad Contact dat geen kapvergunning verleend wordt.