Op 5 augustus ontving de gemeente Bronckhorst een aanvraag voor een vergunning voor de kap van 3 populieren en 2 essen aan de Rijksweg 4 in Voor-Drempt.

Op 3 september besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Dit besluit is gepubliceerd op 9 september in Contact.

Volgens de gemeente betreft het bomen die in slechte conditie verkeren. De populieren leveren gevaar op en de essen hebben veel dood hout. Er komt geen herplantplicht omdat in het verleden al nieuwe bomen geplant zijn op het erf.

Tot zes weken na 9 september kan bezwaar ingediend worden.