Op 11 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 3 inlandse eiken aan de Veengoot 2 in Halle. Volgens de eigenaar hangt één eik scheef en zorgt deze door wortelopdruk voor overlast aan een schuur. De twee andere eiken staan zo’n twee meter achter de woning.

De aanvraag is digitaal door de gemeente gemeld op 18 augustus en op dezelfde dag gepubliceerd in Contact.

De eigenaar van de bomen wil 6 nieuwe inlandse eiken planten met een stamomtrek van 10 tot 12 cm op 1.30 meter.

Op 21 september heeft de gemeente een kapvergunning verleend voor twee van de drie eiken (de eik die scheeft hangt en de eik die het dichtst bij het huis staat). De derde eik moet blijven staan. Ter compensatie van de twee volwassen eiken moet de eigenaar 4 jonge eiken planten.

Dit besluit, waartegen nog zes weken bezwaar ingediend mag worden, is bekendgemaakt op 2 oktober en op 6 oktober gepubliceerd in Contact. Overigens wordt in Contact nog gewag gemaakt van een verleende kapvergunning voor drie eiken. Dat is dus niet juist.