Op 19 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor drie bomen (niet nader gespecificeerd) aan de Nijverheidsweg 15 in Steenderen, op de kruising met de dr. A. Ariënsstraat. Ook de reden tot de kapaanvraag wordt niet gemeld.

Op 25 november besloot de gemeente voor één van de drie bomen een kapvergunning te verlenen. Voor de twee andere bomen hoefde geen kapvergunning aangevraagd te worden. Daarvoor zijn ze nog te klein.

In verband met de aanpassing van de kruising staan de bomen “in de weg”. Indien mogelijk zal herplant plaatsvinden, aldus de gemeente. We citeren even de argumentatie: “Dit is afhankelijk van de locatie en het geldende beleid. Hier wordt geen specifiek voorschrift voor opgenomen. Het is namelijk niet mogelijk om concreet aan te geven om welke boomsoort het gaat en waar herplant zal plaatsvinden”.

Dit kapbesluit is op 5 december bekendgemaakt.