Op 22 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor drie beuken aan de Prunusstraat 2c in Hengelo (bij de oude gemeentewerf). De bomen maakten ooorspronkelijk deel uit van ene beukenhaag maar zijn inmiddels volgroeide bomen geworden. De eigenaar vindt ze te groot en te oud worden. Hij wil desnoods wel nieuwe bomen planten of weer een beukenhaag.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 1 september.

Op 13 september besluit de gemeente geen kapvergunning te verlenen. Volgens de gemeente hebben de drie beuken een hoge beeldbepalende waarde en zijn ze ook belangrijk voor het ‘dorpsschoon’. Bovendien verkeren ze in een goede conditie en zijn ze nog vitaal.

Het advies is om de bomen grondig te snoeien aangezien er grote en zware zijtakken aan de bomen zitten. Na het snoeien is de toekomstverwachting van de bomen goed.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 19 september.

Naar aanleiding van de geweigerde vergunning is op 25 oktober bezwaar ingediend. De bezwaarmakers vinden dat de bomen een gevaar vormen en kunnen omvallen tijdens een heftige storm. Ook zouden de bomen te dicht op de woningen staan, waardoor afbrekende takken schade kunnen veroorzaken aan de woningen. Tenslotte zouden de bomen op het perceel aan de Prunusstraat 2C ter hoogte van de Berkenlaan 24 te dicht op elkaar staan; de grote beuk overschaduwt de kleine die daardoor onvoldoende kan uitgroeien.

Naar aanleiding van het ingediende bezwaar is het besluit heroverwogen. De heroverweging is als volgt:
De bomen maken onderdeel uit van de erfafscheiding tussen de voormalige gemeentewerf in Hengelo en de daaraan gelegen woningen. Als erfafscheiding is hier rondom het terrein een beukenhaag aangeplant. Daarbij is op een aantal locaties rondom het terrein een aantal bomen de mogelijkheid gegeven om door te groeien. De bomen staan tussen de gebouwen van het bedrijf aan de Prunusstraat 2C en de schuurtjes en overkappingen van de woningen aan de Berkenlaan, Leliestraat en Prunusstraat. De bomen hebben daardoor minimale ruimte in de grond voor hun wortelgestel. Rondom het terrein staan ongeveer 10 bomen. Een aantal bomen staat aansluitend op elkaar, maar de bomenrij rondom het terrein is niet aaneengesloten. De bomen zijn vanaf openbaar terrein niet goed waarneembaar, omdat deze achter de woningen (en tuinen) staan van de Berkenlaan, Leliestraat en Prunusstraat.

De aanwezige bomen op deze locatie zijn naar schatting ongeveer 60 jaar. De bomen zijn in de veteranenfase terecht gekomen, aldus de gemeente. Doordat in de beginjaren onvoldoende onderhoud heeft plaatsgevonden, kunnen deze bomen alleen met veel onderhoud begeleid worden in de veteranenfase.

De bomen aan de Berkenlaan 14 en 16 hebben onvoldoende ruimte om te groeien. De kroondelen dreigen uit te breken, waardoor schade aan de boom en omgeving kan plaatsvinden. Dit kan alleen worden voorkomen door een rigoureuze snoei. Aangezien het hier een tweetal zogeheten basisbomen betreft, is besloten om deze twee bomen te kappen.

De boom ter hoogte van de Berkenlaan 24 heeft meer ruimte om te groeien. Bij deze boom dreigen geen kroondelen uit te breken. Deze boom staat samen met een andere boom, waarbij de kroondelen op dit moment elkaar raken. Voor beide bomen (maar eigenlijk alle bomen op deze locatie) is snoei van de bomen gewenst waarbij de zware hoofdtakken worden gesnoeid. Voorgesteld wordt om deze boom met maximaal 20% van de kroonmassa te snoeien, waarbij de prioriteit uitgaat op de zware hoofdtakken. Voor deze boom wordt de omgevingsvergunning geweigerd.

De locatie aan de Prunusstraat 2C biedt onvoldoende ruimte om een goede (basis)boom te kunnen laten uitgroeien. Daarom verbindt de gemeente in dit geval geen herplantplicht aan de kapvergunning.

De gemeente adviseert alle bomen op deze locatie te laten inventariseren door middel van een boomveiligheidscontrole. Op basis van het resultaat kan een plan worden opgesteld voor het behouden, onderhouden en het op termijn verwijderen van de nog aanwezige bomen op deze locatie. Tevens kan hierin meegenomen worden of en welke herplant er op deze locatie geschikt is.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 2 december. Ook hiertegen kan bezwaar gemaakt worden.