De eigenaar van het pand De Heurne 19 in Hengelo heeft een aanvraag voor een kapvergunning voor twee essen (met een doorsnede van 60 cm op 1.30 meter hoogte)  ingediend bij de gemeente. Deze aanvraag is digitaal gemeld door de gemeente op 6 februari en in Contact op 10 februari. De eigenaar vreest dat takken uit de boom op het huis vallen. Hij wil geen boom herplanten.

Op 10 maart meldt de gemeente in het huis-aan-huisblad Contact dat het besluit gevallen is om de kapvergunning te verlenen. Volgens de gemeente zijn de essen niet vitaal meer en verkeren ze ook niet meer in een goede conditie. De bomen worden door de laanbeplanting weggedrukt en gaan scheef groeien. Herplant op die plek is daarom niet mogelijk en wenselijk, aldus de gemeente.

Het besluit is genomen op 2 maart. Vanaf die datum tot zes weken nadien kan bezwaar gemaakt worden. Digitaal is het besluit op 12 maart bekendgemaakt.