De gemeente Bronckhorst heeft een aanvraag ontvangen voor een kapvergunning voor twee grote oude esdoorns en een den in de voortuin van het pand Keppelseweg 34 in Hummelo. De aanvraag is gepubliceerd in Contact op 20 januari. De eigenaar vindt dat de bomen te veel overlast veroorzaken en vreest schade bij storm.

Op 10 februari heeft de gemeente besloten de kapvergunning te verlenen. Dit meldt de gemeente digitaal op 21 februari en in het huis-aan-huisblad Contact op 24 februari.

Beide esdoorns hebben een plakoksel en zijn ingerot. Wat herplant betreft zegt de gemeente dat “binnen 3 jaar de tuin gerenoveerd moet zijn en daar waar mogelijk bomen teruggeplaatst moeten worden”(!)

De eigenaar wil niet herplanten.