De gemeente meldt op 19 januari in het huis-aan-huisblad Contact dat een aanvraag ingediend is voor een kapvergunning voor twee eiken in de directe omgeving van de Hazenhutweg in Hengelo. Waarom deze bomen gekapt moeten worden, meldt de gemeente niet in deze summiere melding. Dat geldt ook voor de exacte locatie.

Op 21 januari blijkt dat de aanvraag op 12 januari ingediend is en dat het volgens de indiener om beschadigde en stervende eiken handelt aan de rand van een akker. De eigenaar van het perceel vreest dat de bomen schade toebrengen aan de gewassen en machines (!). Hoe de bomen beschadigd geraakt zijn, blijft onduidelijk.

Beide bomen maken deel uit van een rij eiken. Maar de indiener van de kapaanvraag wil geen bomen herplanten.

In Contact meldt de gemeente op 9 februari dat de kapvergunning verleend wordt.