Op 23 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee beuken op het terrein van de Zonnekamp (vlak langs de Hengeloseweg, op de hoek met de Magnoliaweg) in Zelhem. Dit is nodig in verband met de nieuwbouw van dit woonzorgcomplex. Met de organisatie Markenheem is vorig jaar gesproken over de aanplant van nieuwe bomen op het terrein, inclusief het terugbrengen van de laanstructuur aan de kant van de Hengeloseweg. Helaas is de nieuwbouw zo gesitueerd dat de twee beuken die nu nog resteren aan deze kant van het terrein, dan alsnog in de weg komen te staan.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 3 maart.

Op 27 maart besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Markenheem gaat aan de Hengeloseweg bomen herplanten. Vereniging Bomenbelang heeft haar inmiddels adviezen verstrekt over de soort bomen en de hoeveelheid die met name aan de Hengeloseweg geplant kan worden om aan deze straat de laanstructuur terug te krijgen.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 1 april.