In het huis-aan-huisblad Contact meldt de gemeente op 1 september de aanvraag van een kapvergunning voor twee Amerikaanse eiken vlakbij de Ruurloseweg in Zelhem. De locatie is niet verder gespecificeerd. Als reden voor de aanvraag worden reconstructiewerkzaamheden genoemd. Herplant van twee soortgelijke bomen zou in de nabije omgeving plaatsvinden.

De indiener van de kapaanvraag is de Provincie Gelderland. Die wil ter plekke de Ruurloseweg aanpassen. Daarvoor moeten de twee Amerikaanse eiken, met een stamomtrek van bijna één meter, wijken. Op die plek is dan geen ruimte meer voor herplant. De provincie wil in de directe omgeving wel twee nieuwe eiken planten.

Tijdens de beoordeling van de aanvraag door de gemeente bleek dat geen kapvergunning nodig is, omdat de twee eiken onder de Boswet vallen. Tegen dit besluit, dat openbaar gemaakt is op 6 oktober, kan bezwaar ingediend wordt, tot zes weken nadien.