Op 17 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor de kap van elf populieren aan de Hengeloseweg 20 in Vorden. De aanvraag is gepubliceerd in Contact op 28 oktober. Het betreft bomen die ongeveer 20 meter hoog zijn.

Op 19 november besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. De eigenaar moet in het kader van de herplantplicht 4 fruitbomen planten. Op het belendende perceel zijn in het recente verleden al meerdere fruitbomen geplant.