Op 6 december 2020 is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 18765898. De aanvraag gaat over het kappen van een kastanjeboom en en wilg aan de Velswijkweg 35 in Zelhem.