Op 30 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een paardenkastanje aan de Snethlageweg 15 in Hengelo, in de hoek van de tuin tegen het trottoir.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 4 november.

De eigenaar wil liever geen nieuwe boom herplanten ter compensatie.

Op 16 november besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Volgens de gemeente lijdt de boom aan de kastanjebloedingsziekte en is deze aan het aftakelen.

De gemeente legt in dit geval geen herplantplicht op.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 23 november.