Op 27 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een notenboom aan de Beekstraat 3 in Toldijk. De boom staat ongeveer op de erfgrens van een perceel dat net verkocht is. De nieuwe eigenaar wil geen boom herplanten, wel enkele gebouwen slopen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 4 november.

Op 13 december meldt de gemeente dat het besluit gevallen is om de kapvergunning te verlenen. De boom zou niet zo vitaal meer zijn, maar wel in redelijke conditie verkeren. Toch verleent de gemeente de kapvergunning, omdat de eigenaar van de notenboom zijn grond verkocht heeft en de boom precies op de erfscheiding staat. Hij wil later de schuren slopen en dan eventueel meerdere bomen terug planten.

Aan de kapvergunning zit nu de voorwaarde vast dat binnen drie jaar één of meerdere bomen met een minimale stamomtrek van 12 tot 14 cm op één meter hoogte van het maaiveld herplant moeten worden binnen het kadastrale perceel waar de notenboom gekapt is.