Op 11 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor de kap van een beuk aan de Bergstraat 16 in Zelhem.  Deze aanvraag is gepubliceerd in Contact op 19 augustus.

Op 25 april jl. verleende de gemeente een kapvergunning voor een andere beuk op hetzelfde adres.

Deze keer betreft het een beuk in de achtertuin die ziek zou zijn. Het is een forse beuk (omtrek 195 cm). Er bestaat de mogelijkheid om een nieuwe boom te planten. De eigenaar wil liefst een fruitboom planten.

Op 3 september besloot de gemeente de vergunning te verlenen. De beuk is te sterk aangetast door zwammen. In de directe omgeving zijn meerdere beuken in het verleden gekapt omdat ze hiervan last hadden. Voorgesteld wordt daarom om geen beuk maar een fruitboom ter compensatie te plaatsen.

Tegen dit besluit, dat gepubliceerd is in Contact op 9 september, kan tot zes weken nadien bezwaar ingediend worden.