Motivering
Op 31 oktober 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een es en een
haagbeuk. Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat
de gezondheidstoestand van de bomen onvoldoende is.
Op 1 december 2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de gezondheidstoestand van de es
slecht is en van de haagbeuk matig. De es heeft de essentaksterfte, door deze ziekte gaat
de boom dood. De ziekte is bij deze es al in een gevorderd stadium en deze boom zal over
een aantal jaren dood zijn.
De haagbeuk heeft rotting in het kernhout, door de rotting in het kernhout wordt de boom
gevoelig voor stambreuk.
Door deze gezondheidstoestand vormen de houtopstanden dan ook een risico voor de
omgeving. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van
de houtopstanden niet verbeteren. Er zijn geen andere belangen aanwezig om de
gevraagde vergunning te weigeren.